Odpowiedzi

2009-11-29T13:56:46+01:00
D₁= 1,5dm=15cm
d₂=8cm
P=d₁×d₂×½
P=15×8×½
P=15×4
P=60 [CM]²

P=a×h
a×7,1/17=60
a=60÷7,1/17
a=60÷120/17
a=60×17/120
a=17/2
a=8,5

L=4a
L=4×8,5
L=34[cm]

na rysunku odwrotnie oznakowałem przekontne. tam gdzie jest d₁ powino byc d₂ a tam gdzie d₂ powinno byc d₁
1 5 1
2009-11-29T14:00:45+01:00
1,5 dm =15 cm
8 cm
8cm:2=4cm
15cm:2=7,5 cm
7,5²+4²=a²
a²=72,25
a=8,5
O=4 x 8,5=34cm
2009-11-29T14:01:12+01:00