Wpisz imiona i Nazwiska.
1.Geolog i geograf odkrył złoto w australi jako pierwszy zdobył najwyższy szczyt australi i nazwał go górą kościuszki Jest to .....
2.Antropolog badał kulturę plemion nowej Gwinei i wysp Triobrianda jest to .....
3.Geofizyk i geograf znawca krajów polarnych,Kierownik naukowy Belgijskiej wyprawy Antarktycznej w Latach 1897-99 w roku 1910 prowadził badania spitzbergenu.jest to.........
4Mineralog i geograf założył sieć służby meteorologicznej w chille opracował mapę geologiczna chille odkrył nowe minerały jet to ......

1Granica Miedzy dorzeczami lub zlewiskami nazywana jest?
a)Działem wodnym
b)Zlewnią
c)Reżimem rzecznym
d)ustrojem rzecznym

1

Odpowiedzi

2009-11-29T13:52:06+01:00
Wiem tylko to pierwsze Paweł Strzelecki