1) przykłady negatywnego wpływu wojen na sytuację ekonomiczną miast. XVII w.

2) wady ustroju politycznego Rzeczypospolitej, które wskazał abdykujący Jan Kazimierz. Kto lub co, według władcy, w przyszłości mogło zagrażać terytorium państwa? z jakich przesłanek wynikały zagrożenia? oceń zdolności przewidywania władycy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T13:58:27+01:00
1.- żywność w mistach zostaje przekazana na cele wojsk(głód w mieście),
-pobór do wojska(mniejsza ludność w miastach i wsiach),
- zniszczenia po bitwach stoczonych w okolicach miast i wsi,
2. muszę trochę się nad tym zastanowić poczekaj