A) masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe....................
b) masa elektronu jest około ............... od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi.................
c) proton ma elementarny ładunek ................, a neutron................
d) atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że .......................................................................................
e) prawie cała masa atomu skupiona jest w ......................................
f) liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów, nazywana jest...................... (A)
A = liczba .................. + liczba .....................
g) liczba atomowa (Z) oznacza liczbę ................ lub .......................
Z = liczba.................... = liczba .................... = .................... jądra

1

Odpowiedzi

2012-09-08T14:09:42+02:00

a) masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe  1u
b) masa elektronu jest około 1840 od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi  -1
c) proton ma elementarny ładunek ................, a neutron................
d) atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że nie ulega większym reakcjom chemicznym
e) prawie cała masa atomu skupiona jest w ......................................
f) liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów, nazywana jest w jądrze 

(A)
A = liczba masowa + liczba protonów ( tego A nie jestem pewna ale reszta jest dobrze)
g) liczba atomowa (Z) oznacza protonów lub elektronów
Z = liczba elektronów= liczba protonów =ładunek atomowego jądra