Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T13:58:47+01:00
Tekst literacki to tekst utworu o charakterze artystycznym, literackim.
Tekst popularnonaukowy ma logiczną kompozycje, jest jednoznaczny, ścisły, a zawarte w nim informacje precyzyjne
Tekst informacyjny to jedna z odmian tekstu. Jego głównym zadaniem jest przekazanie czytelnikowi jakiejś wiedzy.
Tekst informacyjny to jedna z odmian tekstu. Jego głównym zadaniem jest przekazanie czytelnikowi jakiejś wiedzy.
Skłonić do refleksji, przemyśleń to tak dobrze coś napisać powiedzieć że aż skłoni kogoś to do głębszego zastanowienia się.
Przekazać wiedzę to umiejąc coś uczyć drugą osobę.
Poruszyć wyobraźnię odbiorcy czyli tak dobrze coś przekazać że druga osoba zacznie sobie to wyobrażać.
1 5 1
2009-11-29T13:59:04+01:00
Tekst literacki - to tekst utworu o charakterze artystycznym, literackim.

Tekst popularnonaukowy -ma logiczną kompozycje, jest jednoznaczny, ścisły, a zawarte w nim informacje precyzyjne.

Tekst informacyjny to jedna z odmian tekstu. Jego głównym zadaniem jest przekazanie czytelnikowi jakiejś wiedzy.

Skłonić do refleksji, przemyśleń, ale nie jest w stanie zburzyć całego systemu wartości, szczególnie jeśli zawiera jedynie treści.

Oznacza to, że Nauczyciel powinien mieć wiedzę, rozumieć dobrze temat, którego naucza i znać wiele tzw. zręcznych środków aby tę wiedzę przekazać

dygresyjny epizod, wprowadza do utworu pewien dystans, służy opanowaniu emocji przez artyzm, ale jednocześnie ma poruszyć wyobraźnię odbiorcy.

:))

1 5 1
2009-11-29T14:00:15+01:00
Tekst literacki to tekst utworu o charakterze artystycznym, literackim.
W wydawnictwie tekst literacki to tekst dzieła literackiego w odróżnieniu od wstępu, komentarza, bibliografii, skorowidzu, ilustracji itp.
W systematyce (należącego do nauki o literaturze) piśmiennictwa tekst literacki to dzieło literackie stanowiące przedmiot badania w odróżnieniu od utrwalonych wyników badań, tj. opracowań teoretycznych, historycznych i krytycznych (podręczników, monografii, rozpraw, recenzji itp.)

Tekst popularnonaukowy ma logiczną kompozycje, jest jednoznaczny, ścisły, a zawarte w nim informacje precyzyjne.

Tekst informacyjny to jedna z odmian tekstu. Jego głównym zadaniem jest przekazanie czytelnikowi jakiejś wiedzy. Mniej skupia się on na samym języku, co jest specyficzne dla tekstów literackich. W tym celu w tekstach informacyjnych stosuje się pewne zasady.

Poruszyć wyobraźnię odbiorcy - tak dobrze coś przekazać że druga osoba zacznie sobie to wyobrażać.
1 5 1