Odpowiedzi

2009-11-29T14:01:54+01:00
Ruch egzekucyjny jest to ruch średniozamożnej szlachty na rzecz przestrzegania demokracji szlacheckiej, domagali się też stałej armi, ujednolicenia systemu miar i wag itp.

w 1562 sejm w piotrkowie, któl zygmunt august przybył w stroju szlacheckim na znak chęci porozumienia się. szlachta żądała:
-egzekucji dóbr z rąk magnatów
-reformy skarbowej
-reformy wojskowej --->efektem powstanie armi kwarcianej (1563rok, armia z dochodów 1/4 dóbr królewskich)
-zerwania z rzymem i prowadzenia kościła narodowego
-kodyfikacji i ujednolicenia prawa (statuty łaskiego)
-ściślejszego związania Litwy i Mazowsza (unia z litwą 1569)
-mazowsze wcielone w 1529
-ujednolicenie miar i wag
-egzekucja praw (przestrzeganie przywilejów)
1 5 1
2009-11-29T14:04:31+01:00
1) ruch egzekucyjny był to ruch polityczny. Tym ruchem kierowała się szlachta Polska w XVI w. Celem tego ruchu były reformy: sądownictwa, skarbowości i wojska. Zmierzano do ograniczenia wpływów magnaterii i duchowieństwa

reformy, które doszły do skutku:
* spis dóbr koronnych
* egzekucja dóbr - odbiór bezprawnie posiadanych królewszczyzn
* reforma podatkowa
* wprowadzenie jednolitych miar i wag
* tzw. wojsko kwarciane
* tolerancja religijna

2) oligarchia
Ustrój polityczny, w którym władzę sprawowali najżamoźniejsi. Typowa dla starożytnej Grecji. Zakładała, że na czele państwa stoi dwóch króli, którzy wspólnie kierowali wojskiem. Rola gółu była ograniczona.


1 5 1