Przetlumaczcie:) Była godzina 6 rano kiedy wstałam i poszłam na pociąg. Jechałam do mojego wujka który mieszkał w Szczecinie. Pociąg spóźnił się 2 godziny. Byłam zła ponieważ zmarzłam czekając na stacji. Kiedy weszłam do środka zobaczyłam że nie ma wolnego miejsca ponieważ jest bardzo dużo ludzi. W pociągu było zimno i stałam całą drogę. Jechałam 4 godziny i kiedy dojechałam do Poznania skąd miałam jeszcze 3 godziny do mojego wujka okazało się że na stacji pada i jest burza. Wkońcu przyjechał po mnie wujek na ktorego czekałam 2 godziny. Powiedział mi że nie weźmie mnie do siebie bo ma pilny wyjazd słuzbowy. Wsiedliśmy do jego samochodu i gdy byliśmy w drodze powrotnej zepsuł się nam samochód. Wujek zadzownił po pomoc i zawiezli auto do naprawy. Do domu wróciłam taksówką na którą czekałam 1 godzinę bo były korki. Kiedy wróciłam do domu okazało się że w lodówce nie ma nic do jedzenia a kiedy poszłam się kąpać to wyłączyli prąd z powodu burzy. To był najgorszy dzień i podróż w moim życiu.

3

Odpowiedzi

2009-11-29T13:57:45+01:00
There was hour 6 in the morning when I got up and I went to the train. I went to my uncle which lived in Szczecin. The train was late 2 hours. I was bad since I was cold waiting in the station. When I came in I saw that there was no vacancy since there are many people very much. There was a cold on the train and I stood entire road. I went 4 hours and when I reached Poznań where from I still had 3 hours to my uncle it turned out that in the station it was raining and there is a storm. Wkońcu an uncle came for me on ktorego I waited 2 hours. He told me I wouldn't be overcome with him/her to myself because he has the urgent departure słuzbowy. We got his car in and when we were on the way back for us a car broke down. Wujek zadzownił for the help and zawiezli car for repair. I got back home on taxi for which I waited 1 hour because there were corks. When I got back home it turned out that in the refrigerator he had nothing to eat and when I went to take a bath then switched off the electricity because of the storm. It was the worst day and the travel in my life.
2009-11-29T13:58:23+01:00
Former hour 6 early < morning > when I have stood up and I have gone on train. Which (who) ride to my uncle in stettin live. Train has been late 2 hour. I was bad < evil > as wait for station zmarzłam. When for center (means) enter see that does not have free place as it is people outsized. There was in train chill and I have stood whole way. I ride 4 hour but when I have approached for knowledge (poznan) where from as it happens, I had hours fall for my uncle on station 3 else and storm is. Uncle I on arrive wait 2 hour Wkońcu ktorego. It has said me that it will not take I for because departure has urgent słuzbowy. We have boarded for its (his) car and when we were spoil in inverse way car . Uncle for assistance zadzownił and for repair car zawiezli. For house on which (who) return taxi wait 1 hour because plugs were. When as it happens, I have returned to feed not has to house in cooler nothing when I have gone to bath exclude (switch off) it by the reason of storm current. There was worst day and journey in my life.


ale nie wiem czy to jest wszystko dobrze !
2009-11-29T14:25:12+01:00
Time was 6 am when I got up and walked to the train. I was driving to my uncle who lived in Szczecin. The train was late 2 hours. Zmarzłam bad because I was waiting at the station. When I went inside I saw that there was no space because it is a lot of people. The train was cold and I stood the whole way. I traveled 4 hours and when they arrived to Poznan where I had 3 more hours to my uncle, it appeared that the station is falling and the storm. At last came to get me to where my uncle waited 2 hours. He told me that it will take me to him because he has urgent business trip. Got into his car and when we were on the way back to our car broke down. Zadzownił uncle for help and took car in for repair. I returned home in a taxi that waited 1 hour because there were traffic jams. When I returned home, it appeared that the refrigerator has nothing to eat and when I went to disable the current dip is due to the storm. It was the worst day and the journey of my life.