Odpowiedzi

2009-11-29T15:22:56+01:00
POLITYKA RÓWNOWAGI:
Ponieważ kontakty z sojuszniczą Francją uległy osłabieniu, głównym zadaniem polskiej dyplomacji stało się ułożenie poprawnych relacji z Niemcami i ZSRR. Jednocześnie przestrzegano postanowień sojuszów z Francją i Rumunią. Piłsudski dążył także do unormowania napiętej sytuacji w stosunkach z Litwą i odzyskania Zaolzia utraconego na rzecz Czechosłowacji w 1920r. W jej efekcie na początku lat 30. zawarto z tymi państwami /Niemcami i ZSRR/ układy o nieagresji.