Odpowiedzi

2009-05-26T19:48:53+02:00
Powszechny-ponieważ naucza wszystkich ludzi niezaleznie od rasy płci i wieku
apostolski-ponieważ przekazuje naukę Jezusa
7 4 7
2009-05-26T20:02:54+02:00
Kościół powszechny - w jego centrum stoi Chrystus a do Niego przyporządkowani są różni wyznawcy:
-Katolicy(Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Greko katolicki)
- Katechumeni przygotowywujący się do Chrztu Św.
- ChrześCjanie nie Katolicy ( między innymi: kościoły prawosławne, protestanci)
- inne religie przedewszystkim wyznawcy judaizmu oraz muzułmanie.
Powszechność Kościoła skierpwana jest na wypełłnienie powierzonego mu przez Chrystusa polecenia: IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY UDZIELAJĄC IM CHRZTU. W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Apostolski Kościół - jest to nauczanie od ponad 2 tys. lat Kościaoła, nieprzerwanie głosi tą samą naukę, która za czasów apostolskich została spisana w formie pisma NT, i była przekazywana ustnie przez tradycję Kościoła. Przypomina równieżwierzącym o ich osobistym posłannictwie - o apostolstwie, do kturego wezwani są wszyscy członkowie Kościoła, Zaangażowanie w apostolstwo może przybierać bardzo różne postacie, dzięki czemu każdy nie zależnie od wieku i życiowej drogi - może i powinien się w ją włączyć.

NOTA Z LEKCJI
4 4 4