1)Odcinki AC,AD i AE mają taką samą długość jak odcinek AB,gdzie A=(-1,-2),B=(-1,3).Odcinek AC jest równoległy do osi y,a odcinki AD i AE są równoległe do osi x.Wypisz współrzędne punktów C,D i E.
C=( , ) D=( , ) E=( , )

BARDZO PROSZE O POMOC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-26T21:55:22+02:00
C=(-1,-7)
D=(-6,-2)
E=(4,-2)
przy czym D i E mogą być na odwrót, wystarczy narysować układ współrzędnych i sprawdzić