Odpowiedzi

2009-05-26T19:58:03+02:00
Lokata-kwota pieniędzy lub innych wartości powierzona na przechowanie bankowi.
Lokata terminowa- jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony.
2009-05-26T19:58:42+02:00
Lokata bankowa nazywa się depozytem.
-Depozyty a vista- środki gromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych; ich właściciele mogą dysponować nimi w każdej chwili; za depozyty a vista banki oferują stosunkowo niską lub zerową stopę procentową
-Depozyty terminowe (zwane też lokatami terminowymi); pieniądze, które nie są nam potrzebne mogą przynieść dochód w postaci wyższego oprocentowania;