Odpowiedzi

2009-11-29T14:11:54+01:00
· Staram się mieć jak najlepsze wyniki w nauce
· Przygotowuję się do zajęć, zawsze odrabiam prace domową
· Pytam nauczycieli, o to, czego nie rozumiem
· Korzystam z encyklopedii, słowników i innych źródeł informacji
· Samodzielnie i twórczo rozwijam własne zainteresowania i uzdolnienia, wzbogacam
ogólną wiedzę
· Aktywnie uczestniczę w wybranych zajęciach szkolnych, konkursach, apelach
· Chętnie dzielę się zdobytą wiedzą, służę pomocą koleżeńską, jestem życzliwy i
otwarty na potrzeby innych
· Staram się korzystać z dóbr kultury
· W miarę potrzeb korzystam z zajęć wyrównawczych, lub innych dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych
4 2 4
2009-11-29T14:35:53+01:00
-Be kind for everyone
-Don't fight
-Don't bite
-Don't run
-Don't disturb with leading a lesson (albo don't disturb teacher during a lesson)
-Try get best opinion
-Be always prepare to lesson
-Don't eat , drink during a lesson
-Be active on lessons
-Be smart

Takie zmyślone ;P
1 4 1