Odpowiedzi

2009-05-26T20:04:03+02:00
Zadania i funkcje związków zawodowych:
-reprezentują pracowników
-bronią godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych pracownika
-współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku
-kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących pracowników
-mogą wychodzić z pracodawcą o spór zbiorowy
-mają prawo robić strajki