Pomóżcie! Daje naj! ;))))))
To jest w formie tabeli ;)
Uzupełnij wpisując poglądy głoszone przez greckich filozofów.
FILOZOF/ POGLĄDY
Demokryt z Abdery
Sokrates
Platon
Arystoteles
Heraklit z Efezu

Wyjaśnij, jakie znaczenie miało dla starożytnej nauki miasto - ALEKSANDRIA.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T14:22:07+01:00
Demokryt z Abdery:
Twierdził, że świat składa się z atomów.
Sokrates:
Uważał, że złe uczynki wynikają z braku umiejętności odróżnienia dobra od zła.
Platon:
Uważał, że prawdziwą rzeczywistość stanowi świat idei.
Arystoteles:
Według niego człowiek, aby osiągnąć szczęście powinien kierować się nakazami rozumu i żyć zgodnie z zasadą złotego środka.
Heraklit z Efezu:
Za podstawę wszechświata uznawał ogień, który- "żyje śmiercią tego, co spala".

Aleksandria-centrum nauki i kultury hellenistycznej; miasto założenia najsłynniejszej starożytnej biblioteki.
7 3 7