Dana jest nierówność z niewadomą x: |x+1|_< m-4.
a)Dla jakiej wartości parametru m (m∈R) nierówność jest sprzeczna?
b) Wyznacz wartość parametru m, dla którego zbiorem rozwiązań nierówności jest przedział <-2;0>.

_< oznacza mniejszy bądź równy.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T14:17:45+01:00
A) dla jakiej wartośći parametru m (m∈R) nierównośc jest sprzeczna?
Modul nie moze byc niedodatni [jest dodatni lub = zero]
|x+1|≤ m-4→jest rozwiazanie gdy m-4≥0→m≥4
jest sprzeczna gdy m<4
b) wyznacz wartość parametru m, dla którego zbiorem rozwiązań nierówności jest przedział <-2,0>
|x+1|≤1→m-4=1→m=5