1. Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.

c) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział
85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17%
wszystkich uczestników zawodów. Ilu
uczestników startowało w tych zawodach?

d) Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich
dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole
Ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent
mniej jest w tej szkole chłopców niż
niż dziewcząt?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T14:30:47+01:00
Członkowie klubu tęcza: 36+24=60

c) 0,85*60=51

17% = 51
100% = x
0,17x=51 /:0,17
x=300

W zawodach brało udział 300 zawodników.

d)

10%= 24
100% = x
0,1x=24 / :0,1
x=240

20%= 36
100% = x
0,2x=36 / :0,2
x=180

Liczba wszystkich uczniów: 240+180=420

100% - 180/240 * 100%= 100% - 75% = 25%

W szkole jest 420 uczniów. Chłopców jest 25% mniej niż dziewcząt.
1 5 1
2009-11-29T14:37:25+01:00
C) 85% z 60 = 85/100 * 60//1 = (skracam 100 z 60) 85/5 * 3/1 = 255/5 = 51
17%x = 51
17/100 * x = 51 /:17/100
x= 51 * 100/17 = 5100/17 = 300
Odp: W zawodach wzięło udział 300 osób.
d)dziewczyny:
10% x = 24
10/100 * x = 24 /:1/10 (skróciłam wcześniej zera)
x= 24 * 10/1 = 240/1 = 240
chłopcy:
20% x = 36
20/100 (skracam ułamek, zostaje 1/5) * x = 36 /:1/5
x= 36 * 5/1 = 180/1 = 180
240 + 180 = 420
60/240 (skracam ułamek zostaje 1/4) * 100% = 1/4 * 100/1% = (skracam 4 z 100) =1/1 * 25/1% = 25 %
Odp: W szkole jest 420 uczniów. Chłopców jest o 25 % mniej niz dziewczyn.

* - mnożenie
np. 8/100 - ułamki, pierwsza liczba na górze druga na dole

Robiłam to w szkole, sprawdzaliśmy przy tablicy więc napewno jest dobrze :)).
2009-11-29T14:40:25+01:00
36+24=60
85% z liczby 60= 51 -uczestnicy klubu tęcza
Robimy proporcję:
51- 17%
x- 100%

51*100%
x= ----------- - kreska ułamkowa.
17%
x= 300 - tylu było wszystkich uczestników na tych zawodach


b) 24- 10%
x- 100%

x=24*100/10= 240 dziewczyn

36- 20%
x- 100%

x= 36*100%/20%=180 chłopców

240+180= 420 wszystkich uczniów w szkole.

100% - 420
x- 240

x= 100*240/ 420=57 %

100%-57%= 43%

odp:. Chłopców jest o 47 % mniej w tej szkole