Odpowiedzi

2009-11-29T14:31:59+01:00
Hallo. Ich lade dich ein auf meinen słub. Die Trauung wird 12 Januar um die Stunde 15 in einer Kirche św stattfinden. Weroniki in Wraszawie. Die Hochzeit wird in dem kleinen Dorf sein unter warszawą. In dem großen Saal. Der Personen werden sehr viel. Ich erwarte eine Antwort. Einlade deiner in die Übernachtung in warszawie.

Hej. Zapraszam cię na mój słub. Ślub odbędzie się 12 stycznia o godzinie 15 w Kościele św. Weroniki w Wraszawie. Wesele będzie w małej wiosce pod warszawą . W dużej sali. Osób będzie bardzo dużo. Czekam na odpowiedź. Zapraszm cię do noclegu w warszawie .
7 1 7