Odpowiedzi

2012-09-07T21:23:52+02:00

Ca(OH)₂ ⇒ Ca²⁺ + 2OH⁻

 

Wodorotlenek wapnia w wodzie ulega dysocjacji, na kation wapniowy i anion wodorotlenowy. Z reakcji dowiemy się, że więcej będziemy mieli w roztworze jonów wodorotlenkowych niż jonów wapniowych - stosunek molowy kationów do anionów w tym roztworze wynosi 1:2 - będzie dwa razy więcej jonów wodorotlenkowych niż wapniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)