Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T14:39:51+01:00
Patrząc na mapę hipsometryczną Afryki można stwierdzić, iż północna część Egiptu wraz z doliną Nilu jest terenem nizinnym o przewadzie powierzchni równinnej, miejscami pagórkowatej, a południowa jest wyżynna. Wschodnią część Egiptu nad wybrzeżem Morza Czerwonego zajmują niskie góry.
11 3 11
2009-11-29T16:25:37+01:00
Egipt jest krajem w którym przeważa krajobraz pustynny. Prawie 94% powierzchni tego kraju to rozległe pustynie (Libijska i Arabska) bardzo ubogie w roślinność i wodę. Pozostałą część stanowią urodzajne tereny rolne wzdłuż rzeki Nil, która przepływa przez cały obszar kraju, z południa ku północy. W południowej części Egiptu wznosi się najwyższy szczyt Egiptu Góra Św. Katarzyny (2637m n.p.m.).
17 4 17