Odpowiedzi

2009-11-29T18:03:46+01:00
Dane:
Vk = 100 km/h
Vp = 0 km/h
s = 46 m

Rozw.

Zamieniamy km/h na m/s

100 km/h × 1000 : 3600

100 km/h ≈ 27,8 m/s

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

s=½at²

Wzór na przyspieszenie:

a=Vk-Vp :t

Podstawiamy wzór na przyspieszenie do wzoru na drogę

s=½ × Vk-Vp :t × t²

46 = ½ × Vk-Vp :t × t² /× 2 (eliminujemy ułamek)

92 = Vk-Vp :t × t² (upraszczamy wyrażenie)

92 = Vk-Vp × t

92 = 27,8 m/s × t /: 27,8

t ≈ 3,3 s

Wzór na przyspieszenie:

a=Vk-Vp :t

a= 27,8 - 0 : 3,3

a= 27,8 : 3,3

a= 8,(42) [m/s²] = [m/s] : [s] = [m/s²] - wyprowadzone jednostki. Zaszpanujesz przed nauczycielem heh.

2 5 2