1 tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kontem 30o. oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego stożka.

2 wystawca swoje wyroby na targach eksonuje pod namiotem w kształcie stożka o średnicy podstawy 8 m i wysokosci 6m. oblicz powierzchnie tego namiotu.

3 3 kule ołowiane o promieniach 3cm, 4 cm, 5cm przetopiono na jedna duża kule. oblicz pole powierzchni otrzymanej kuli.

1

Odpowiedzi

2009-05-26T23:43:10+02:00
Zad.3
⁴/₃π3³+⁴/₃π4³+⁴/₃π5³=⁴/₃πR³|:⁴/₃π
3³+4³+5³=R³
33 + 43 +53 = 27 + 64 + 125 = 216
R3= 216 => R= 6
wzór: P=4 π R2
P= 4*π*36 => P= 144π cm2