Odpowiedzi

2009-11-29T15:03:48+01:00
Zestawienie przegląd dzieł Williama Szekspira omawia pod względem gatunkowym, a także przedstawia w układzie tabelarycznym utwory napisane przez Williama Szekspira. Obejmuje tylko te, co do których nie ma wątpliwości, iż zostały napisane przynajmniej w części, przez barda ze Stratford (akceptowane są także sztuki stworzone we współpracy z innymi dramaturgami).

Podawane polskie tłumaczenia tytułów są autorstwa Macieja Słomczyńskiego chyba, że w przypisach zaznaczono inaczej. Rozbieżności w kwestii translacji tychże wynikają zazwyczaj z uwzględniania – lub nie – ewentualnych rozbudowanych podtytułów, które pojawiają się w wybranych pierwszych edycjach. Należy także odnotować, że przedstawiony tutaj podział na kroniki, komedie, tragedie itp. jest umowny i ma charakter techniczny; nie istnieje jednoznaczny rozdział utworów tego pisarza na gatunki, głównie ze względu na obecność tzw. sztuk problemowych – dzieł, co do których niemożliwa jest klasyfikacja pod względem gatunkowym.
1 1 1
2009-11-29T15:07:59+01:00
Sen nocy letniej.
Kupiec wenecki.
1 5 1
2009-11-29T15:08:27+01:00
Np.: ''Sen nocy letniej''
''Jak wam się podoba?''
1 4 1