POTRZEBNE ODPOWIEDZI - nie za długie :) ( kl.3 gim. )
( I wojna światowa )
1. Państwa trójprzymierza i trójporozumienia.
2. Bitwy na froncie wschodnim i zachodnim.
3. Państwa , które powstały po I wojnie światowej.
4. Informacje o organizacji między narodowej , która powstała po I wojnie światowej.
5.Jakie zmiany zaszły w Rosji 1917 roku.
6. Jaki charakter miały działania w I wojnie światowej.
7. jakie zmiany społeczne zaszły podczas wojny.
8. Jakie były przyczyny pośrednie i bezpośrednie.
9. Ludy ładu wersalskiego. ( państwa )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T15:22:53+01:00
1.Trójprzymierze: Niemcy ,Austro-Węgry ,Włochy.
2. Zachodni front:
a)Bitwa nad rzeką Marną(wrzesień 1914)
b)Bitwa pod Verdun trwała od lutego do grudnia 1916 roku

Wschodni front:
a)bitwa pod Tannenbergiem (sierpień 1914)

3. -Republika Austrii
-Węgry
-Królestwa Serbów,Chorwatów i Słoweńców, Czechosłowacji
-Irlandia,
-Litwa,
-Łotwa,
-Estonia
-Finlandia
-Polska
4.Ta organizacja to liga narodów - jej celem było zapewnienie pokoju, zapobieganie wojnom , i rozwój współpracy międzynarodowej. Państwa członkowskie były zobowiązane do pokojowego rozstrzyganie konfliktów.

5. Utworzono komisję do walki z sabotażem Kontrrewolucją i Spekulacją. Bezwzględnie likwidowano wszystkich rzeczywistych i domniemanych przeciwników nowej władzy, nazywanej radziecką lub sowiecką . W ciągu kilku lat w skutek bolszewickiego terroru śmierć poniosło miliony osób.

6.Armie toczyły walki pozycyjne,masowo zaczęto używać karabinów maszynowych, wykorzystano lotnictwo, straszliwa bronią okazały się gazy trujące.

7.W fabrykach zamiast mężczyzn którzy poszli na wojnę pracowały kobiety.

6. Pośrednie:
a)Powstanie dwóch bloków politycznych:trójprzymierza i trójporozumienia
b)Rywalizcja europejskich potężnych państw o wpływy polityczne i gospodarcze.
Bezpośrednie:
a) zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda

9.Nie wiem o co ci chodzi
1 5 1