Liczby x i y są rozwiązaniami równan:
∛3⅜+[-3]²*x-[1-2¼]²=13 w liczniku 7 a w mianowniku 16
√1 w liczniku 9 a w mianowniku 16 -[-2]²*y= 0,35
wyznacz x i y oraz oblicz pola:
a] równoległoboku o podstawie x² i wysokości y²
b] rombu o przekątnych x² i y²
c] trapezu o podstawach x² i y² oraz wysokości 10.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T14:56:51+01:00