Proszę o wytłumaczenie.
Jak zapisuje się reakcje spalania , półspalania na wzorze ogólnym alkanów , alkinów i alkenów ?

Powyższe związki podlegają polimeryzacji.
Czasami pojawiają się w polimerach takie nazwy jak 'polieten' itd.
skąd mam wiedzieć ze bd poczatek 'poli' , tetro' ?
PROSZEEEEEEEEEE.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T15:59:56+01:00
Reakcje spalania całkowitego
wzór ogólny alkanów to CnH2n+2
produktami spalania całkowitego są tlenek węgla (IV) i woda.
więc:
2 CnH2n+2 +8n +4 O2 --->2nCO2 + 4n+4H2O
półspalanie alkanów (produkty to tlenek węgla (II) i woda)
2 CnH2n+2 + 3n +4 O2 ----> 2n CO + 4n+ 4 H2O
spalanie niecałkowite (produkty węgiel i woda)
2 CnH2n+2 + 2n+2O2 ---> 2n C + 4n+4H2O

Alkiny wz. ogólny CnH 2n-2
spalnie całkowite:
2 CnH2n-2 +8n-4/2 O2 --->2n CO2 + 4n-4H2O
półspalanie
2CnH2n-2 +3n-2/2 O2 --->2 nCO +2n-2 H2O
niecałkowite
2 CnH2n-2 +2n-2/2 O2 ---> 2nC + 2n-2 H2O
Alkeny wz ogólnu CnH2n
spalanie całkowite
2 CnH2n + 3n O2 ---> 2n CO2 + 2n H2O
półcałkowite
2 CnH2n +2n O2 ---->2n CO + 2n H2O
niecałkowite
2 CnH2n + nO2 --->2n C +2n H2O

Nazwy "tetro" ,"di" - to nazwy łacińskie np. tetra -cztery di-dwa
C2H2 + 2 Br2 ---> C2H2Br4 (nazwa tego związku to tetrabromoetan, gdyż są 4 bromy czyli przedrostek "tetra".)
A początek "poli" pohodzi od reakcji poliremyzajcji.