1.Gdzie odbyla się najwieksza bitwa morska w 480r p.n.e ?
2.Czym byla triera?
3.Kim byli Heloci?
4.Omów sposób wychowywania dzieci w starożytnej Sparcie.
5.Czym byla geruzja?
6.Wymien organy wladzy w Sparcie.
7.Z czego wynikała wojskowa organizacja państwa spartańskiego?
8.Jaki mial cel atenski zwiazek morski?
9.Jaki ustroj panowal w atenach i na czym polegal
10.Czym było zgromadzenie ludowe?

1

Odpowiedzi

2009-11-29T15:11:01+01:00
1. Obrona wąwozu Termopile: 480 r. p.n.e.
2. Trójrzędowiec, starogrecka galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, a następnie żaglowo-wiosłowa.
3. Uprawiali ziemię należącą do Sprartan. Byli całkowicie zależni od swych panów i bez ich zgody nie mogli opuszczać miejsca zamieszkania.
4. Etapy wychowania:
a) Narodziny - Badanie noworodka przez radę.
b) Narodziny do 6roku życia - Dziecko było wychowywane przez matkę.
c) Od 7 do 20 roku życia - Dziecko trafiało do koszar, gdzie było wychowywane przez opiekunów. W 12 roku życia rozpoczynały się ćwiczenia wojskowe.
5. Geruzja - Rada starszych
6. Zgromadzenie ludowe, 2królów, Geruzja, Eforowie.
7. Spartiatów, czyli pełnoprawnych obywateli było bardzo mało (ok. 9-10tyś.) w porównaniu do Helotów(ok.140-250tyś.), a więc Spartiaci musieli być czujni i zawsze uzbrojeni, ponieważ w każdej chwili mogli zostać zaatakowani przez Helotów.
8.
9. Demokracja - Decyzje w państwie podejmują wszyscy pełnoprawni obywatele, czyli mężczyźni powyżej 20roku życia zrodzeni z matki Atenki i ojca Ateńczyka.
10. Zgromadzenie ludowe - było to zebranie podczas którego decydowano o ważnych sprawach państwa.