Uzupełnij schemat obrazujący cyrkulacje powietrza w strefie międzyzwrotnikowej, wpisując w odpowiednie miejsca właściwe litery.

1. Powstanie w górnej troposferze ośrodka podwyższonego ciśnienia
2. Grawitacyjne opadanie ciężkiego suchego powietrza
3. Na równiku wysokości Słońca w południe zmieniają się w ciągu roku od 66 (stopni) 33’ do 90 (stopni)
4. Adiabatyczne ochłodzenie i kondensacja pary wodnej wznoszącego się powietrza
5. Przemieszanie powietrza z wyżów zwrotnikowych w kierunku równika (pasaty)
6. Silne nagrzanie powierzchni Ziemi w niskich szerokościach geograficznych
7. Rozchodzenie się powietrza w postaci zimnych prądów w kierunku zwrotników
8. Wznoszący ruch nagrzanego powietrza (silna konwekcja)
9. Wzrost gęstości zimnego powietrza w szerokościach zwrotnikowych m.in. ze względu na mniejszy obwód Ziemi i mniejszą grubość troposfery
10. Powstanie przy powierzchni Ziemi strefy obniżonego ciśnienia

11. Powstanie przy powierzchni Ziemi stref wysokiego ciśnienia


Tu link ze schematem:
http://img686.imageshack.us/img686/3441/51907569.jpg


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T19:06:49+01:00
Ja przyporządkuję nr... od 3 strzałkami po kolei: 3, 11, 8, 10, 7, 9, 1, 5, 2, 6, 4.
Mam nadzieję , że pomogłem :D
5 4 5