1. Monarcha turecka nosił tytuł ................. .
............. - co wpisać ?

2. Podkreśl zadania, które wymieniają przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń .

a) Walczył z turkami , ponieważ chciał odzyskać utracone przez Polkę tereny .
b)Chciał zyskać sławę w całej Europie .
c) Wspomagał Cesarza i odpowiedział na prośbę papieża , apelował o obronę chrześcijaństwa.
d) Chciał wypróbować wynalazki w technice wojennej .

3. Oto zadanie dotyczące potopu Szwedzkiego , Wykreśl fałszywe zdania.

a) Po panowaniu rozległych terytoriów Rzeczpospolitej Szwedzi zaczęli traktować polskę jak kraj podbity .
b) Król Jan Kazimierz pozostał w kraju i organizował obronę .
c) Ważnym wydarzeniem podczas wojen polsko-szwedzkich była obrona Częstochowy .
d) Wojskami polskimi w czasie potopu szwedzkiego dowodziłStefan Czarniecki .
e) Wojska polskie zyskały przewagę nad wrogiem , ponieważ część oddziałów szwedzkich przeszła na stronę króla polskiego .
f) Polacy prowadzili tzw. wojnę szarpaną która polegała na ciągłym nękaniu przeciwnika i atakowaniu mniejszych oddzialów .

1

Odpowiedzi

2009-11-29T15:05:44+01:00
1.sułtan
2.c) Wspomagał Cesarza i odpowiedział na prośbę papieża , apelował o obronę chrześcijaństwa.
3.e) Wojska polskie zyskały przewagę nad wrogiem , ponieważ część oddziałów szwedzkich przeszła na stronę króla polskiego .
21 4 21