Proszę o przetłumaczenie mi tego tekstu ;( ważne..Dear Sir or Madam
I am writing in response to your advertisement which appeared in "University Paper" on 11 May. I would like to apply for the school teacher job.

I am twenty-three years old and I am a student of pedagogy. I like listening to music and practising sport.

I think that it would be suitable to mention that I am a responsible, ambitious and easy-going person. I am also creative and I would like to work with children.

I am looking forward to hear from you.

Yours sincerely,

2

Odpowiedzi

2009-11-29T15:18:33+01:00
Szanowni Państwo
Piszę w odpowiedzi na ogłoszenie, które pojawiło się w "Uniwersyteckiej Gazetce" na 11 maja. Chciałbym ubiegać się o pracę nauczyciela w szkole.
Mam dwadzieścia trzy lata lata i jestem studentem pedagogiki. Lubię słuchać muzyki i uprawiać sport.
Myślę, że byłoby dobrze wspomnieć, że jestem odpowiedzialny, ambitny i spokojny w stosunku do ludźi. Jestem również twórczy i chciałabym pracować z dziećmi.

I am looking forward to hear from you. (tego nie wiem)

Z Poważaniem,
2009-11-29T15:31:00+01:00
Szanowny Pan albo Madam
Piszę w odpowiedzi na twoje ogłoszenie, który ukazało się w " Papierze Uniwersytetu" na 11 maju. Chciałbym złożyć podanie o szkolną pracę nauczyciela.

Mam antyperystaltycznie lat i jestem studentem pedagogiki. Lubię słuchanie muzyki i praktykowanie sportu.

Myślę, że to byłoby odpowiednie, by wspomnieć, że jestem odpowiedzialną, ambitną i spokojną osobą. Jestem też twórczy i chciałbym pracować z dziećmi.

Czekam z niecierpliwością usłyszeć od ciebie.

Z poważaniem ,