Odpowiedzi

2015-08-19T15:55:27+02:00
1. Białka są zbudowane z aminokwasów, czyli związków organicznych zawierających grupę aminową i karboksylową. Aminokwasy te (20 występujących w przyrodzie) dzielimy na egzogenne i endogenne.
W przeciwieństwie do zwierząt rośliny potrafią zsyntetyzować wszystkie aminokwasy. Te nazywamy aminokwasami endogennymi (te które organizm sam potrafi syntetyzować). Człowiek i reszta zwierząt syntetyzuje jedynie połowę tych związków, dlatego reszta musi być dostarczana wraz z pożywieniem pochodzenia roślinnego. To aminokwasy egzogenne. 

2. Funkcje białek zależą w dużej mierze od kształtu danej cząsteczki. 
 - budulcowa - buduje plazmatyczne struktury komórkowe
 - transportująca - w obrębie komórki (np. białka transportowe w błonie komórkowej) jak i w obrębie całego organizmu (np. hemoglobina transportująca tlen)
 - katalityczna - każdy enzym jest białkiem, umożliwiają one zachodzenie reakcji biochemicznych w obrębie komórki
 - regulacyjna - większość hormonów jest białkami (np. insulina obniża poziom glukozy w krwi)
 - umożliwiają ruch - białko miozyna w mięśniach
 - odbieranie bodźców - w oku, w siatkówce znajduje się białko rodopsyna umożliwiające widzenie
 - materiał zapasowy - tylko u roślin (!)
 - ochrona - przeciwciała

3. Enzymy są zawsze białkami. Katalizują one reakcje zachodzące w żywym organizmie, ale same nie ulegają w wyniku tej reakcji żadnej zmianie. Umożliwiają szybkie zachodzenie reakcji, w umiarkowanych warunkach przyśpieszają ją co najmniej milionkrotnie, dzięki obniżeniu energii aktywacji danej reakcji.
2 3 2