Odpowiedzi

2011-06-17T13:34:41+02:00

a) K₂O + H₂O → 2 KOH
b) 4 Fe(III) + 3 O₂ → 2 Fe₂O₃
c) SO₂ + H₂O → H₂SO₃
d) Ca + 2 H₂O → Ca(OH)₂ + H₂
e) Mg(OH)₂ → Mg²⁺ + 2 OH⁻
f) H₃PO₄ → 3 H⁺ + PO₄³⁻

2011-06-17T13:36:15+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) K2O + H2O---->2KOH

b) 4Fe + 3O2---->2Fe2O3

c) SO2 + H2O---->H2SO3

d) Ca + 2H2O---->Ca(OH)2 + H2 

e) Mg(OH)2---->Mg(2+) + 2OH(-)

f) H3PO4---->3H(+) + PO4(3-)