Odpowiedzi

2009-11-29T15:20:29+01:00
Cosα=-√3/2
w drugiej ćwiartce układu współrzędnych tylko sinus jest dodatni, więc:
korzystamy z wzoru na jedynkę trygonometryczną:
cos²α+sin²α=1
sin²α=1-(√3/2)²
sin²α=1/4
sinα=±1/2 z tym że sinus jest w drugiej ćwiartce zawsze dodatni wiec sinα=1/2
tgα=sinα/cosα
tgα=-√3/3
ctgα=cosα/sinα
ctgα=-√3