Przedstaw schematem w sposób uporządkowany podział enzymów proteolitycznych (proteaz), o których mowa w tekście:

Enzymatyczne trawienie białek jest procesem skomplikowanym (z racji wielkości i złożoności budowy tych związków) i w organiźmie odbywa się pod wpływem proteaz. Wśród nich wyróżnia się endopeptydazy katalizujące rozkład wiązań peptydowych wewnątrz cząsteczek białka i polipeptydu, oraz egzopeptydazy rozrywające skrajne wiązania peptydowe co prowadzi do odszczepiania wolnych aminokwasów. Odszczepienie aminokwasow od strony wolnej grupy karboksylowej powodują karboksypeptydazy, a od strony wolnej grupy aminowej aminopeptydazy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T17:23:21+01:00
Spójrz na schemat, powinien ci pomóc, omiń katepsyny, ponieważ one nie działają pozakomórkowo, a tak lewa strona schematu zgadza się z twoim tekstem oprócz trój, dwupeptydaz ;)
1 4 1