Odpowiedz na wszystkie pytania
1.Na jakiej wyżynie leży G.O.P.
2.Jakie surowce mineralne tam występują
3.Jakie zatoki,mierzeje i zalew leżą w pobliżu Trójmiasta
4.Co nazywamy depresją ? jak takie tereny zaznaczamy na mapach
5.Od kiedy Warszawa jest stolicą Polski
6.Wypisz 5 instytucji znajdujących sie w Warszawie stolicy polski np.Sejm RP
7.Z czego słynie Opole
8.Wymień ośrodki wydobycia rud miedzi , jakie jest zastosowanie tego surowca
9.Dlaczego góry Świętokrzyskie są niższe od Tatr i Sudetów
10.Nad jaką rzeką leży Kraków
11.Jaki zakład jest największym trucicielem Krakowa
12.Wyjaśnij pojęcie delta wisły
13.Jak powstały Żuławy
14.Co produkuje sie w Warszawie

1

Odpowiedzi

2009-05-26T21:38:51+02:00
1. GOP leży na Wyżynie Ślaskiej
2. węgiel kamienny, rudy cynku i ołowiu
3. zatoka gdańska i pucka, mierzeja helska i wiślana, zalew wiślany
4. Depresja - obszar lądu położony poniżej poziomu morza
5. 1596r
6. * Sejm
* Senat
* Kancelaria Prezydenta
* Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
* Trybunał Konstytucyjny
* Sąd Najwyższy
* Naczelny Sąd Administracyjny
* Najwyższa Izba Kontroli
* Narodowy Bank Polski
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Giełda Papierów Wartościowych
* Główny Urząd Statystyczny
* Agencja Wywiadu
* Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
* Polska Agencja Prasowa
* Centralne Biuro Antykorupcyjne
7. festiwale piosenek
10. wisła