ZAD2.dla kazdej podanej liczby znajdz liczbę 3 razy od niej mniejszą 1i jedna druga, trzy piąte, szesc siudmych,1 i dwie trzecie

ZAD.#oblicz B) 4 i jedna druga:6+3 i dwie trzecie
a) (5i jedna trzecia-2 i dwie piąte):2
c) (5 i jedna druga-3 i jedna czwarta)do potegi 2:7

zad.4jakie liczby zamalowano?
jedna druga:zamalowane=jedna czwarta
dwie trzecie:zamalowane=dwie pietnaste
zamalowane:4=jedna ósma
zamalowan:5=trzy dziesiate

zad.5
Mały Fiat spala 5 i jedna druga litra benzyny na 100km, a motorower Komar zużywa 5 razy mniej benzyny.Ile litrów benzyny zużywa motorower na 100km?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T15:37:02+01:00
Zadanie 1
a) 1 i 1/2 czyli 3/2 (trzy drugie)
Liczba 3 razy mniejsza
3/2 x 1/3 = 3/6 (trzy szóste)
b) 3/5 (trzy piąte)
Liczba 3 razy mniejsza
3/5 x 1/3 = 3/15 (trzy piętnaste)
c) 5 i 1/2 czyli 11/2 (jedenaście drugich)
Liczba 3 razy mniejsza
11/2 x 1/3 = 11/6 (jedenaście szóstych) czyli 1 i 5/6

Zadanie 2
b) 4 i 1/2 + 9 i 2/3 = 4 i 3/6 + 9 i 4/6 = 13 i 7/6 czyli 14 1/6
a) (5 i 1/3 - 2 i 2/5):2 = (5 i 5/15 - 2 i 6/15):2 = (4 i 20/15 - 2 i 6/15):2 = 2 i 14/15 : 2 = 44/15 x 1/2 = 44/30 = 1 i 14/30 czyli 1 i 7/15
c) (5 i 1/2 - 3 i 1/4)^2 : 7 = (5 i 2/4 - 3 i 1/4)^2 : 7 = (2 1/4)^2 : 7 = (9/4)^2 : 7 = 36/16 x 1/7 = 36/112 = 9/28


Zadanie 4
a) 2/4
b) 2/4
c) 5/15
d) 32/8
e) 50/10
Nie wiem czy zrozumiałam zadanie.

Zadanie 5
5 1/2 l na 100km <- fiat
5 1/2 x 1/5 na 100km <- motorower

5 1/2 x 1/5 = 11/2 x 1/5 = 11/10 = 1 1/10l

Odp. Motorower zużywa 1 i 1/10l na 100km.
3 4 3
2009-11-29T15:43:51+01:00
Liczbe 3 razy mniejsza znajdziemy dzielac dana liczbe przez 3, wiec
1½:3=3/2:3=½
3/5:3=⅕
6/7:3=2/7
1⅔:3=5/3:3=5/9

2.
4½:6+3⅔=9/2:6+11/3=3/4+11/3=9/12+44/12=53/12=45/12
(5⅓-2⅖):2=(16/3-12/5):2=(80/15-36/15):2=44/15:2=22/15=1 7/15
(5½-3¼)²:7=(11/2-13/4)²:7=(22/4-13/4)²:7=(9/4)²:7=
81/16:7=81/112
4.
zamalowana czesc to x
a)½:x=¼ mnozymy przez x
½=¼x nmnozymy przez4
x=2
b)⅔:x=2/15 mnozymy przez x
⅔=2/15 x mnozymy przez 15/2
x=⅔*15/2
x=5
c)x:4=⅛ mnozymy przez 4
x=½
d)x:5=3/10mnozymy przez 5
x=15/10
x=1 ½

Mały Fiat spala 5 i jedna druga litra benzyny na 100km, a motorower Komar zużywa 5 razy mniej benzyny.Ile litrów benzyny zużywa motorower na 100km?

maly fiat spala 5½ litra na 100 km
11/2 na 100 km

komar 5 razy mniej czyli
11/2:5=11/10=1 i 1/10 litra na 100


1 5 1
2009-11-29T15:51:52+01:00
Zad2
1i jedna druga, 3/2:3 = 3/2x2/6= 1/2
trzy piąte, 3/5:3= 3/5x2/6=6/30=1/5
szesc siudmych, 6/7:3=6/7x2/6=2/7
1 i dwie trzecie 5/3:3=5/3x2/6=10/18=5/9

zad3
b) 4i1/2:6+3i2/3= 9/2:6/1+3i2/3=9/2x1/6+3i2/3=3/4+3i2/3=9/12+3i8/12=3i17/12=4i5/12
a) (5i jedna trzecia-2 i dwie piąte):2=(5i5/15-2i6/15):2=2i14/15:2=44/15:2/1=44/15x1/2=22/15
c)(5 i jedna druga-3 i jedna czwarta)do potegi 2:7=(5 i jedna druga-3 i jedna czwarta)do potęgi 2/7=(5i2/4-3i1/4)do 2/7=(2i1/4)do 2/7=2i1/4+(2i1/4x2/7)=2i1/4+(9/4x2/7)=2i1/4+9/14=2i7/28+18/28=2i25/28

zad4
jedna druga:zamalowane=jedna czwarta 1/4 z 1/2=1/4x1/2=1/8
dwie trzecie:zamalowane=dwie pietnaste 2/15x2/3=4/45
zamalowane:4=jedna ósma 1/8 z 4(?)= 1/8x4/1=1/2
zamalowan:5=trzy dziesiate 3/10 z 5(?)= 3/10x5/1=3/2=1i1/2

zad5
5l:5=1L
Motorower Komar zużywa 1l benzyny na 100km.
3 4 3