1 Przedstaw ogulna historie chemi.
2 Omow budowę ukladu okresowego pierwiastków
3 Przedstaw budowę atomu (p,e,n,Z,A, powłoki elektronowe i elektrony walencyjne) na dowolnym przykladzie
4 Wyjasnij co to jest konfiguracja elektronowa i podaj przyklada dla wybranego pierwiastka.
5 Napisz konfigorację elektronową jednego dowolnego pierwiastka o niewielkiej liczbie atomowej.
6 Wyjasnij pojecie izotopy, a nastepnie scharakteryzoj zjawisko promieniotwurczości naturalnej oraz przedstaw korzysci i zagrożenia związane z jej praktycznym zastosowaniem.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T15:33:44+01:00
1. Początki chemi sięgają XIXwieku,wtedy właśnie z ogólnych rozważań filozoficznych wyłoniła się alchemia, nauka podobna do chemi pojawiłą się wcześniej. Chemia jest nauką badającą nature, właściwości substancji, zjawiska fizyczne, przemiany chemiczne itd. Nature i właściwości różnych substancji bada również fizyka. Te dwie nauki ścisłe są bardzo trudne, ale zarazem uczą nas o wielu sprawach.

2. Współcześnie układ okresowy pierwiastków chemicznych składa się z grup i okresów, z metali, niemetali i gazów szlachetnych. W takim układzie jest opisany symbol pierwiastka, liczba masowa, atomowa, itd.

3.

4. Konfiguracja elektronowa jest to rozpisanie po koleji powłok alektronowych pierwiastka np:
Fluor, F - [2,7]

5. Lit, Li - liczba atomowa 3, konfiguracja elektronowa [2, 1]

6. Izotopy - atomy tego samego pierwiastka o identycznej liczbie protonów a różnej liczbie neutronów. (taka sama liczba atomowa a inna masowa.)
Promieniotwórczość - czyli przemiana jądra atomowego pierwiastka chemicznego przy czym towarzyszy prominiowanie jądrowe.
Zastowania promieniotwórczości:
- Jest ona niezbędna do rozumienia mikro i makro świata.
- a także procesów zachodzących w gwiazdach, a przez to ewolucji wszechświata.
Zagrożenia:
- Śmierć.
- Choroby popromienne.

Myśle, że pomogłam ci w tym zadaniu, przepraszam że nie zrobiłam 3 ale naprawde nie wiedziałam co napisać.