Jamie's Charity Challenge Edinburgh student, Jamie Haynes, is planning to achieve his lifetime ambition. Next month he's flying to Nepal with five friends to begin a three-week trek of the Himalayas. Jamie,20, is aiming to raise money for young disabled people at the same time. His younger sister, Jackie, who is paralyzed and in a wheelchair, is the inspiration for Jamie's trip. There's a charity called Go Getters. It helps young people who are seriously ill or who are disabled, like my sister. I always enjoy traveling abroad, especially on unusual adventures, so it's a great way to combine a holiday with helping people,'says Jamie, a Sociology student at Edinburgh University. Jamie is raising Ł5,000 before he goes. A small part of the money pays for his flight and the rest goes to Go-Getters, which organizes holidays and other leisure activities for young disabled people. The charity hopes to uses the money to buy a new minibus, specialty designed for people in wheelchairs. Jamie is amazed by the response of other students to his unusual idea. 'They all want to help me. It's fantastic! Next week all the other students in may group are going to pay us to keep quiet! Some of the lecturers are going to do it as well- for some of them it's going to very difficult!' At the moment, Jamie is training for the trip. He goes to the gym every morning, goes running every evening and goes swimming four times a week. Jamie is also following a special high-protein diet of fish, fruit and eggs. 'We're going to walk trough the high Himalayas for about seven hours every day for almost three weeks, so we need to be very fit! We're all really excited about it, but I also feel nervous. It's certainly a big challenge for all of us.' And what does Jackie think of Jamie's plans? 'It's a great idea but a little bit crazy too! I'm so proud that Jamie and his friends want to help!' Anybody who is interested in sponsoring Jamie's trip should contact the Gazette.
Proszę przetłumaczcie mi ten tekst na POlski

1

Odpowiedzi

2012-08-21T23:20:57+02:00

Wyzwanie Jamiego Charity Edinburgh student, Jamie Haynes, planuje osiągnąć swoje ambicje na całe życie. Następne miesiące on leci do Nepalu z pięcioma przyjaciółmi rozpocząć trzytygodniową wędrówkę w Himalajach. Jamie, 20, ma na celu, aby zebrać pieniądze dla młodych osób niepełnosprawnych w tym samym czasie. Jego młodsza siostra, Jackie, która jest sparaliżowana i na wózku inwalidzkim, jest inspiracją dla podróży Jamiego. Jest miłość nazywa Go pobierające. Pomaga młodym ludziom, którzy są poważnie chorzy lub którzy są niepełnosprawni, jak moja siostra. Zawsze cieszyć wyjazdem za granicę, zwłaszcza na niezwykłych przygód, więc jest to świetny sposób, aby połączyć wypoczynek z pomagania ludziom, mówi Jamie, student socjologii na uniwersytecie w Edynburgu. Jamie jest podnoszenie L5, 000, zanim pójdzie.Mała część pieniędzy płaci za jego lotu, a reszta idzie do Go-Pochłaniacze gazów, która organizuje wakacje i inne zajęcia rekreacyjne dla młodych osób niepełnosprawnych.Charytatywna ma nadzieję wykorzystuje pieniądze kupić nowy minibus, specjalność przeznaczona dla osób na wózkach inwalidzkich. Jamie jest zdumiony odpowiedzią innych uczniów do swojego niezwykłego pomysłu. "Wszyscy chcą mi pomóc. To jest fantastyczne! W przyszłym tygodniu wszyscy inni studenci mogą zgrupować zamiar zapłacić nam milczeć! Niektórzy z wykładowców zamiar zrobić to tak dobrze dla niektórych z nich to będzie bardzo trudne! W chwili obecnej, Jamie jest szkolenie na wycieczkę. On idzie do siłowni codziennie rano, idzie bieganie każdego wieczoru i idzie pływanie cztery razy w tygodniu. Jamie jest po specjalnej wysokobiałkowych diety ryb, owoców i jaj. "Idziemy na spacer koryta wysoki Himalaje przez około siedem godzin dziennie przez prawie trzy tygodnie, więc musimy być bardzo fit! Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani tym, ale czuję też nerwowy. Jest to z pewnością duże wyzwanie dla nas wszystkich. "A co myśleć o planach Jackie Jamiego? "Jest to świetny pomysł, ale trochę szalony! Jestem bardzo dumny, że Jamie i jego przyjaciele chcą pomóc! Każdy, kto jest zainteresowany sponsorowaniem podróż Jamie powinien skontaktować Gazette