Dana jest funkcja liniowaq f owzorze f{x}=(2a-1)x+3
wyznacz a tak,aby wykres funkcji f był prostopadły do wykresu funkcji liniowej g o wzorze g(x)=2/3x-1
.dla a=2/5 wyznacz zbiór argumentów,dla których wartości funkcji f należą do przedziału (-4,6>

1

Odpowiedzi

2009-05-26T23:41:52+02:00
F{x}=(2a-1)x+3

a) wyznacz a tak,aby wykres funkcji f był prostopadły do wykresu funkcji liniowej g o wzorze g(x)=2/3x-1
więc:
musi być prostopadła więc a1=-a2
2a-1=-2/3
2a=1/3 //:2
a=1/6

b) dla a=2/5 wyznacz zbiór argumentów,dla których wartości funkcji f należą do przedziału (-4,6>
f{x}=(4/5-1)x+3
f(x)=-0,2x+3

-4=-0,2x+3
0,2x=7 x=35

6=-0,2x+3
0,2x=-3 x=-15

x∈<-15:35)
1 1 1