1.Na czym polegał extracyzm?
2.Kim był Perykles?
3.Czym zajmowali się stratedzy?
4.Co znajdowało się w Akropolu?
5.Czym były Wielkie Dionizje?
6.Wymien trzech najdawniejszych twórców tragedii antycznych
7.Jak nazywano garderobę w teatrze greckim?
8.Czym była orchestra w teatrze greckim?
9.Jakie dzieła przypisuje sie Homerowi?
10.Czym zajmowali się filozofie greccy?
11.Wymień trzech najwybitniejszych filozofow greckich

1

Odpowiedzi

2009-11-29T15:34:43+01:00
1. ostracyzm polegał na uchronieniu Aten przed Tyranią . Na kawałkach naczyń glinianych pisano imiona tych których uważano za niebespiecznych dla demokracji
2.Perykles
3.stratedzy dowodzili wojskiem
4.na akkropolu osiedla miasta które znajdowały sie na wzgórzach
5.wielkie dionizje były to uroczystości religijne ku czci dionizjosa podczas których zostały wystiawiane tragedie i komedie
6.Sofokles Ajschylos, Eurypides
7.atalier
8.Na niej odbywały się występy chóru i aktorów w wystawianych sztukach.
9.Iliada i Odyseja
10.Filozofowie zajmowali się nauką o początku świata i człowieka
11.Sokrates, Platon, Arystoteles
3 2 3