1. osadnictwo plemion greckich
a)najstarsza cywilizacja mykeńska
2. historia i religia narodu żydowskiego
3. organizacja imperium perskiego
4. narodziny filozofii w Grecji
5. główne cechy teatru greckiego
6. cechy architektury greckiej
7. kultura grecka jako kanon klasycznego piękna

każdy punkt potrzebuję mieć opisany w 2-3 zdaniach

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T15:29:04+01:00
1.
a.
twórcą cywilizacji mykeńskiej było greckie plemię Achajów. Rozwój datuję się na lata 1700-1200 p.n.e. Nazwa pochodzi od miejscowości Mykeny, położonej w północno-wschodniej częśći Półwypu Peloponeskiego. Było to najbardziej wpływowe miasta Achajów.
2.
XIII w p.n.e - Mojżesz wyprowadził Żydów z Egiptu. Wędrowali do Ziemii Obiecanej ( Palestyna).
XI w p.n.e - Żydzi stworzyli swoje państwo, którego pierwszym władcą był Saul.
VI w p.n.e - niewola Babilońska
Diastora - rozproszenie po całym świecie
Religia monoteistyczna, jeden Bóg - Jahwe.
Wiara w jednego Boga, system wierzeń oparty na Torze.
3. Persowie to lud indoeuropejski, który zajął tereny Niziny Irańskiej.
Król Cyrus II zjednoczył wszystkie plemiona perskie. Dariusz Wielki poszerzył tereny impreium perskiego. Król w Persji miał władzę absolutną. Państwo dzieliło się na satrapie, na czele każdej z nich stał namiestnik z tytułem satrapa.
4. Filozofia narodziła się w Jonii w wiekach VII i VI p.n.e. Filozofowie odrzucali religijne, mityczne interpretowanie świata i jako pierwsi zaczęli stawiać pytanie o istnienie bytu.
FILOZOFOWIE JOŃSCY:
- Tales z Miletu - uważał że najważniejszym żywiołem jest woda
- Demokryt z Abdery - uważał że świat zbudowany jest z atomów.
- Heraklit z Efezy - " wszystko płynie"
- Parminedes z Elei - zapoczątkował racjonalizm.
FILOZOFOWIE KLASYCZNI:
- Sokrates - etyka, nie spisał swoich dzieł
- Platon - twórca teorii świata idei.
- Arystoteles - zapoczątkował logikę.
5. Teatr grecki - jego początki siegają VI w. p.n.e. Wystawiano komedie i tragedię. Jego geneza wiąże się z obrzędami ku czci Boga Dionizosa.
6. Wyróżniano trzy style w architekturze:
- joński ( podstawa kolumny smukła, głowia motyw baraniej głowy)
- koryncki( podstawa kolumny smukła, głownia ozdobiona liściami akantu)
- dorycki ( prosty, kolumny bez podstaw)
RZEŹBIARZE:
- Fidiasz -Posąg Ateny
- Myron - Dyskobol
- Poliklet
7. Kultura Grecka zapoczątkowała teatr, rzeźbę, architekturę i malarstwo. To w Grecji tworzyli znani malarze, rzeźbiarze, a także filozofowie którzy stworzyli dzisiejsza logikę i racjonalizm. To w Grecji powstały rzeźby, obrazy które dziś tworzą najsłynniejsze dzieła.
2009-11-29T15:59:14+01:00
1.Kultura Mykeńska...Mykeny najważniejszy ośrodek wg legend założył je lud Achajów
4.W starożytnej Grecji narodziła się filozofia. Najwybitniejszymi myślicielami byli Sokrates, Platon, Arystoteles.Grecy uczeni stworzyli podstawy matematyki. Dokonania Talesa z Miletu i Pitagorasa zostały zebrane w podręczniku do matematyki ,,Elementy'' autorstwa Euklidesa.
5.Teatr Grecki wywodził się z uroczystości religijnych ku czci boga Dionizosa. W trakcie Wielkich Dionizjów organizowano konkursy dramatyczne, podczas których wystawiano tragedie oraz komedie. Najsłynniejszymi dramatopisarzami byli Sofokles i Arystofanes.
6.Malarstwo greckie zachowało się głównie na wazach zdobionych scenami z mitologi i życia codziennego Greków. W Grecji rozwinęło się rzeźbiarstwo. Najwybitniejszymi artystami w tej dziedzinie sztuki byli Fidiasz i Myron. W architekturze dominowały trzy style - dorycki, joński i koryncki

Nie wiedziałam do końca ale myśle że pomogłam...;)