1. Wskaż przykład dawnego słowa, którego znaczenie różni się od dzisiejszego. Podaj dawne i współczesne znaczenia tego słowa.
2.Określ budowę słowotwórczą wyrazu bożyc, uzasadnij archaiczność tej budowy, wskaż przykład innego wyrazu zbudowanego w taki sposób.
3. Wśród imion lub nazw miejscowości wskaż przykłady zrostów z celownikiem Bogu-.
4. Dokonaj analizy budowy słowotwórczej słowa przebyt. Skonfrontuj znaczenie tego słowa ze znaczeniem, słowa pobyt; określ różnice.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T15:34:02+01:00
Zad.1

a)
miasto - dawniej :
zamiast

miasto - teraz :
1. duży, gęsto i planowo zabudowany teren
2. pot. ludność zamieszkująca ten teren
3. pot. władze administracyjne takiego terenu

b)
konfident - dawniej :
człowiek zaufany

konfident - teraz :
donosiciel, współpracownik organów ścigania, tajnych służb itp.
5 2 5