Mam podane 2 teksty i mam uzupełnic tabele jeden jest napisany wierszem drugi zas prozą i mam napisac cel wypowiedzi
i formy wypowiedzi i co amm tam napisac
a w ogóle
co to jest cel wypowiesdzi jakie rozróżniamy cele wypowiedzi (nie chodzi mi o zdania pytające itd) co to jest forma wypowiedzi jakie rozróżniamy formy wypoeiedzi?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T20:38:20+01:00
Wypowiedzenia dzielimy ze względu na....
cel wypowiedz zabarwienie uczuciowe obecność orzeczenia
oznajmujące naturalne zdanie
pytające wykrzyknikowe równoważnik zdania
rozkazujące