1. Wyznacz zbiór:
a) R⁺ (U w drugą stronę) R⁻
b) R\R⁺
c) R\R⁻
d) R\(R⁺UR⁻)
e) C⁺(U w drugą stronę)C⁻
f) C\C⁺
g) C\C⁻
h) C\(C⁺UC⁻)
i) NUC
j) NUW
k) NUR
l) N(U w drugą stronę)C
ł) N(U w drugą stronę)(R\C)
m) N(U w drugą stronę)(R\W)
n) N(U w drugą stronę)(C\W)

2. W miejsce kropek wstaw odpowiedni symbol, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

a) 2, 3 ..... W
b) 3π ...... R\W
c) N ...... W
d) C⁺ ...... W
e) W(U w drugą stronę)N ...... Ф
f) R ..... W=W
g) √2 ..... R⁻
h) C ..... W
i) R⁺ ..... R⁻=R\{O}
j) -0, (3) ..... R\W
k) N ..... C=Ф
l) N ..... W=W

3.Który z podanych niżej zbiorów ma liczbę najmniejszą?

a) A={x : x∈C ∧ x ≤ 10}
b) B={x : x∈R ∧ x ≤ 10}
c) C={x : x∈N ∧ x ≤ 10}
d) D={x : x∈C⁺ ∧ x ≤ 10}
e) E={x : x∈R⁺ ∧ x ≤ 10}

4.Wiedząc, że A={√5, √2, +1, (√2)³, √16, √3/√2, (√3)⁴, √3*√12}
Wypisz elementy zbioru B, takiego, że B={x∈A ∧ x∈W}


Bardzo zależy mi na tych zadaniach, nie muszą być one w 100% poprawnie rozwiązane, chociaż coś aby było zrobione.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T17:10:15+01:00
1. Wyznacz zbiór:
a) R⁺ (U w drugą stronę) R⁻ -> R/{0}
b) R\R⁺ -> R⁻v{0}
c) R\R⁻ -> R⁺v{0}
d) R\(R⁺UR⁻)-> {0}
e) C⁺(U w drugą stronę)C⁻ -> C/{0}
f) C\C⁺ -> C⁻v{0}
g) C\C⁻ -> C⁺v{)}
h) C\(C⁺UC⁻) -> {0}
i) NUC -> NvC⁻
j) NUW -> NvW⁻
k) NUR -> R
l) N(U w drugą stronę)C -> C⁺
ł) N(U w drugą stronę)(R\C)-> N/C
m) N(U w drugą stronę)(R\W) -> N/W
n) N(U w drugą stronę)(C\W) -> N

2. W miejsce kropek wstaw odpowiedni symbol, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

a) 2, 3 ∈ W
b) 3π ∈ R\W
c) N ∈ W
d) C⁺ ∈ W
e) W(U w drugą stronę)N ∉ Ф
f) R ∉ W=W
g) √2 ∉ R⁻
h) C ∈ W
i) R⁺ ∉ R⁻=R\{O}
j) -0, (3) ∈R\W
k) N ∉ C=Ф
l) N ∈ W=W

3.Który z podanych niżej zbiorów ma liczbę najmniejszą?

a) A={x : x∈C ∧ x ≤ 10}
b) B={x : x∈R ∧ x ≤ 10}
c) C={x : x∈N ∧ x ≤ 10}
d) D={x : x∈C⁺ ∧ x ≤ 10} TA, jedynie 10.
e) E={x : x∈R⁺ ∧ x ≤ 10}

4.Wiedząc, że A={√5, √2, +1, (√2)³, √16, √3/√2, (√3)⁴, √3*√12}
Wypisz elementy zbioru B, takiego, że B={x∈A ∧ x∈W}
B={1, √16, (√3)⁴, √3*√12}
1 5 1
2009-11-29T18:10:41+01:00
1.
a) R/{0}
b) R⁻v{0}
c) R⁺v{0}
d) {0}
e) C/{0}
f) C⁻v{0}
g) C⁺v{)}
h) {0}
i)NvC⁻
j)NvW⁻
k)R
l)C⁺
ł)N/C
m)N/W
n)N

2.
a)∈
b)∈
c)∈
d)∈
e)∉
f)∉
g)∉
h)∈
i)∉
j)∈
k)∉
l)∈

Na 3 niestety nie umiem odpowiedzieć ... Mam nadzieję że nie będzie za to spamu ...
4.B={1, √16, (√3)⁴, √3*√12}
1 5 1