Odpowiedzi

2009-05-26T23:30:35+02:00
Chodzi o obliczenie pola bocznego.
w tym wypadku składa się ono z sześciu trójkątów o podstawie a=2m i wysokości h.

podstawa - sześciokąt foremny składa się tak naprawdę z sześciu trójkątów foremnych o boku a=2 i wysokości równej a√3/2 czyli √3. Wysokość ta jest jednocześnie odcinkiem łączącym wysokość graniastosłupa H=4 z wysokością ściany bocznej.
Te trzy odcinki:
Wysokość trójkąta wchodząca w skład podstawy = √3
Wysokość graniastosłupa H=4m
Wysokość ściany bocznej h=?
Tworzą trójkąt prostokątny gdzie szukane h jest przeciwprostokątną.
Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa:

h=√(4²+√3²)=√19=4,36m

pole powierzchni = 6 * 0,5*2*4,36 =26,15 m²