Odpowiedzi

2009-11-29T16:47:17+01:00
Podać(cząsteczkowo i jonowo) po 2 reakcje zobojętniania kwasu siarkowego(VI) i azotowego(V)

1. H₂SO₄ + 2KOH→K₂SO₄ + H₂O
2H⁺ + SO₄²⁻ + 2K⁺ + 2OH⁻ →2K⁺ + SO₄²⁻ + H₂O
H⁺ + OH⁻ →H₂O

2. H₂SO₄ + Ca(OH)₂→CaSO₄ + 2H₂O
2H⁺ + SO₄²⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ → Ca²⁺ + SO₄²⁻ +2H₂O
H⁺ + OH⁻ →H₂O

1. HNO₃ + KOH→ KNO₃ + H₂O
H⁺ + NO₃⁻ + K⁺ + OH⁻ →K⁺ + NO₃⁻ +H₂O
H⁺ + OH⁻ →H₂O

2. 2HNO₃ + Ca(OH)₂→ Ca(NO₃)₂ +2H₂O
2H⁺ + 2NO₃⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ → Ca²⁺ + 2NO₃⁻ +2H₂O
H⁺ + OH⁻ →H₂O