Zad.1
Kąt przy podstawie trójkąta równoramiennego ma miarę 50 stopni. Jaką miarę mają pozostałe kąty wewnętrzne tego trójkąta
Zad.2
Miara kąta ostrego w trójkącie prostokątnym jest równa 60 stopni. Jaką miarę ma drugi kąt ostry.
Zad.3
Jeden z kątów trójkąta jest równy 128 stopni. Jak nazywa się ten trójkąt? Jaka jest suma miar pozostałych kątów tego trójkąta.


Pomocy , Pomocy.

3

Odpowiedzi

2009-11-29T15:53:32+01:00
1. 180 - 50= 130 130-50 =80
50 50 i 80
2. 180 -90 - 60 =30
30
3. 180- 128 = 52
Trójkąt rozwartokątny 128 i 52 mają pozostałe
1 1 1
2009-11-29T15:56:10+01:00
Suma kątów każdego trójkąta jest rowna 180 stopni
1) Wtrójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są sobie równe, czyli drugi kąt jest też równy 50 stopni a trzeci 80
2) kąt prosty ma 90 stopni, czyli drugi kąt ostry 180-90-60=30
3) jest to trójkąt rozwartokątny, suma pozostałych kątów
180-128=52 stopnie
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T15:56:25+01:00
Zad.1
skoro ten trójkąt jest równoramienny to są dwa takie same kąty, czyli
180 ° - 2 * 50° = 180° - 100° = 80°
Odp. Wewnętrzne kąty w tym trójkącie wynoszą 50°, 50° i 80°
zad.2
skoro ten trójkąt jest prostokątny tzn. że jeden z kątów ma 90°, czyli
180 ° - 90° - 60° = 30°
Odp. Drugi kąt ostry w tym trójkącie wynosi 30°.
zad.3
180° - 128° = 52°
Odp. Jest to trójkąt rozwartokątny, a suma pozostałych miar kątów w nim to 52°.
1 1 1