Który tlenek o podanym wzorze sumarycznym N2O, NO, N2O5, N2O3 jest tlenkiem kwasowym kwasu azotowego(V)? Uzasadnij.

2) Co to jest woda królewska i jakie ma właściwości?
3) tlenek azotu(IV) reaguje z wodą tworząc kwas azotowy(V) i tlenek azotu(II). napisz równanie tej reakcji chemicznej.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-25T14:20:55+02:00

Zad 1:

 

Wzór kwasu azotowego V --> HNO3

 

Tlenek kwasu azotowego (V) --> N2O5 ----> tutaj azot jest 5-wartościowy, czyli wartosciowość zgadza się z wartościowością azotu w kwasie.

 

 

Zad 3:

 

3 NO2 + H2O---->2 HNO3 + NO

 

 

Zad 2:

 

Woda królewska to mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego  w stosunku objętościowym 3:1. Właściwosci wody królewskiej:

 

Rozpuszcza metale szlachetne takie jak srebro, złotoi platyna

2011-08-25T14:30:52+02:00

1) N2O5. liczba V w nazwie kwas azotowy (V) wskazuje na to że azot w tlenku ma wartościowość 5.

 

2) Woda królewska- jest to mieszanina kwasu azotowego (V) (HNO3) i kwasu solnego (HCl). Stosunek objętościowy HNO3 do HCl wynosi 3:1. 

Jest silnym utleniczem, bardzo żrąca, bardzo dobrze rozpuszcza się w H2O.

 

3) 3NO2 + H2O -> 2HNO3 + NO