Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T15:55:04+01:00
* Rzeczpospolita Korony Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie miały mieć jednego władcę wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji i koronowanego na króla Polski i wielkiego księcia Litwy w Krakowie.
* Powołano wspólny Sejm walny, obradujący w Warszawie, którego izba poselska składała się ze 114 posłów koronnych i 48 litewskich, a w skład Senatu weszło 113 senatorów koronnych i 27 litewskich.
* Oba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną
* Wprowadzono wspólną monetę
* Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa
* Egzekucja królewszczyzn i podważanie nadań królewskich nie miały zastosowania na Litwie
* Uchwalono unifikację systemów prawnych
11 4 11
2009-11-29T15:56:01+01:00
Postanowienia Unii lubelskiej.

wspólny monarcha ( po śmierci Zygmunta A. wspólna elekcja jego następcy )

wspólny sejm , senat ( Polacy i Litwini )

wspólne prawa i przywileje

odrębne miały pozostać centralne urzędy w koronie i na Litwie, wojska, skarbowość.

Wspólna władza ustawodawcza, osobna wykonawcza ( poza królem ).
9 3 9
2009-11-29T15:57:44+01:00
Postanowienia Unii Lubelskiej:
* wspólny sejm i władca Korony i Litwy
* wspólna polityka zagraniczna
* odrębne wojska, prawo, skarby i urzędy
* do Korony przyłączono południowe województwa Wielkiego Księstwa (ziemie dzisiejszej Ukrainy)
*zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie
10 4 10