Pilne!!;))

1. Uzupełnij równania reakcje chemicznych:
a) Rb+H₂0-> ...........+............
b)Ba+...........---> Ba(OH)₂ + ...........
c)............+H₂O->KOH
d) Li₂O+H₂O->.........
e)CaO+..........-->Ca(OH)₂
f) ..........+............---> Sr(OH)₂+ H₂ ↑


2. Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie.
a) FeCl₂+...........---> Fe(OH)₂↓+…………
b) ………..+………….-> Cr(OH)₃ ↓+ NaI
c) ZnBr₂+ KOH ->………..+…………

1

Odpowiedzi

2009-11-29T16:21:30+01:00
1. Uzupełnij równania reakcje chemicznych:
a) 2Rb + 2H₂0 → 2RbOH + H₂↑
b)Ba + 2H₂0 →Ba(OH)₂ + H₂↑
c)K₂O + H₂O→ 2KOH
d) Li₂O+ H₂O→ 2LiOH
e)CaO+ H₂O→Ca(OH)₂
f) Sr + 2H₂O → Sr(OH)₂+ H₂↑


2. Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie.
a) FeCl₂+ 2NaOH → Fe(OH)₂↓ + 2NaCl
b) CrCl₃ + 3NaOH → Cr(OH)₃↓ + 3NaCI
c) ZnBr₂ + 2KOH → Zn(OH)₂↓ + 2KBr
4 5 4