6 klasa podstawówki.
Musi być wszystko rozpisane
1. Rozwiąż równania:
a)
3x - 1 = 5x


b)
y - 3 = 9 - y


c)
½ z + 6 = z - 1
2. (muszą być działania!!!) Jaka liczba ma tę własność, że jeśli ją pomnożymy przez 7 i od wyniku odejmiemy 4, to otrzymamy liczbę o 20 od niej większą?3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-26T23:07:38+02:00
1
a) 3x - 1 = 5x/ -3x
-1= 2x/ :2
-½= x

b)y - 3 = 9 - y/-y
-3= 9-2y/ -9
-12= -2y/ :(-2)
6=y

c)½ z + 6 = z - 1 / -½z
6= ½ z- 1 / +1
7 = ½z / *2
14= z
2) 7x -4= x+20/ -x
6x-4=20/ +4
6x=24/ :6
x=4
2009-05-26T23:08:19+02:00
1. Rozwiąż równania:
a)
3x - 1 = 5x /-3x
-1=2x /:2
-0,5=x

b)
y - 3 = 9 - y /+y
2y-3=9 /+3
2y=12 /:2
y=6

c)
½ z + 6 = z - 1 /*2
z+12=2z-2 /+2
z+14=2z /-z
z=14


2. (muszą być działania!!!) Jaka liczba ma tę własność, że jeśli ją pomnożymy przez 7 i od wyniku odejmiemy 4, to otrzymamy liczbę o 20 od niej większą?

x*7-4=x+20 /+4
7x=x+24 /-x
6x=24 /:6
x=4
2009-05-26T23:20:37+02:00
1.
3x-1=5x
3x-5x=1
-2x=1|:-2
x=-¹/₂

y-3=9-y
y+y=9+3
2y=12|:2
y=6

¹/₂z+6=z-1
¹/₂z-z=-1-6
-¹/₂z=-7|:-¹/₂
z=14